Kanał wodny – co to takiego

Kiedy rozmawiamy o różnych formach dróg, warto wspomnieć również o tych wodnych. Wśród nich znajdują się również kanały, które mają charakter sztuczny. Kanały służą do połączenia ze sobą dwóch różnych naturalnych dróg wodnych. Dzięki temu istotnie przyczyniają się do ułatwienia żeglugi.

Kanały – podział

Istniejące na świecie kanały dzieli się, biorąc pod uwagę różne kryteria. Jeżeli pod uwagę weźmiemy ich przeznaczenie, wyróżnimy:

  • kanały żeglugowe;

  • kanały melioracyjne;

  • kanały przemysłowe;

  • kanały energetyczne;

  • kanały przeciwpowodziowe.

Kanały żeglugowe są obecnie spotykane najczęściej. Tworzy je tor wodny, z którym najczęściej występują różnego rodzaju śluzy czy syfony. Do infrastruktury kanałów tego rodzaju zalicza się również lewary i bramy. Typowym elementem są również nadbrzeża przeładunkowe. W kanałach żeglugowych występują różne poziomy wody w różnych miejscach. Można to uzyskać właśnie przy pomocy wymienionych elementów.

Kanały melioracyjne mogą spełniać jedną z dwóch ról – ich zadaniem może być albo odwadnianie terenu, albo też jego nawadnianie. Przykładem kanału melioracyjnego w Polsce jest kanał Wieprz – Krzna.

Zadaniem kanałów przemysłowych oraz energetycznych jest doprowadzanie (lub odprowadzanie – w zależności od konkretnego przypadku) wody do zakładów o charakterze przemysłowym. Takim kanałem jest Kanał Łączański.

Kanały przeciwpowodziowe stanowią istotny element ochrony przeciwpowodziowej.

Znane kanały

Jednym z bardziej znanych kanałów jest niewątpliwie Kanał Sueski, który Polakom kojarzy się przede wszystkim ze słynną powieścią Henryka Sienkiewicza zatytułowaną „W pustyni i w puszczy”. Jest to kanał o charakterze głębokowodnym, który przeznaczony jest dla statków morskich. Połączył on Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym, istotnie ułatwiając kontakt Afryki z Europą. Nie bez powodu uważany jest za jedną z ważniejszych tego typu dróg na całym świecie. Jego budowa przypadła na lata 1859 – 1869.

Dzisiaj mówiąc o Kanale Sueskim, koniecznie trzeba wspomnieć również o kanale równoległym, który powstał w latach 2014 – 2015. Dzięki jego istnieniu stał się możliwy ruch statków nie w jednym, ale w obu kierunkach jednocześnie, co sprawi, że ruch morski w tym rejonie będzie przebiegał o wiele sprawniej. Jednocześnie dzięki temu czas przeprawy statków przez kanał nie będzie wynosić już dwudziestu dwóch godzin – budową kanału bliźniaczego został on skrócony do około jedenastu godzin. Dzięki temu zarządcy kanału będą mogli czerpać większe zyski z jego obsługi.

Innym znanym kanałem na świecie jest Kanał Panamski. Jego długość przekracza osiemdziesiąt kilometrów. Na całym jego przebiegu znajduje się aż dwanaście śluz. Budowa kanału przypadła na lata 1904 – 1914. Jego oficjalne otwarcie miało jednak miejsce dopiero w roku 1920. Kanał Panamski połączył Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Znajduje się na terenie Panamy. Istnienie Kanału Panamskiego sprawiło, że statki podążające drogą morską na przykład z Nowego Jorku do San Francisco muszą pokonać zdecydowanie mniejszą odległość.

Podobne wpisy